ДРУМЕВ АВТО PORCSHE 914

PORCSHE 914

Една реставрация на Порше 914. Тук сервизът бе ангажиран единствено с подготовката и боядисването…