Една машина 1956 година, докарана ни за пълна реставрация.
Няколко етюда от работата…

https://www.facebook.com/132798200082522/videos/1779246652104327/