ДРУМЕВ АВТО Една колегия – всякакви възможности…

Една колегия – всякакви възможности…

 

Ангел Иванов – автомонтьор, по прякор „МЪСТЪНА“                                                                                                                                                                                                                     

образование: Средно специално ДВГ,Професионална клавалификация „Заварчик“                                                                  


Пламен Дойнов – автомонтьор , по прякор „ГЛАВНИЯ МЪСТЪН“                                                                                     

 образование: Инженер ДВГ                                                                                                                                                

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Валентин Митов – автобояджия, по прякор „ЖЕЛЕЗНИЯ“

мото: Огорчението от качеството, остава много по-дълго от радостта от ниската цена…
лозунг: Нови части, добри пари и не спори…
образование: тежко подготвен, сериозен Фиатист
характерни черти: сериозен,  не особенно комуникативен, съсредоточен, винаги в бояджийното!

Девиз: Знам, че всичко знам!


Надежда Друмева – офис мениджър и управител на управителя, по прякор „РУСКАТА СИЛА“

мото: Няма част, която не мога да намеря…
лозунг: Ако не дава шефа, ще питам мъжът си…
образование: самоподготвена, сериозено самонадеяна и можеща
характерни черти: неработещ по специалността висшист, съсредоточена, винаги знаеща и спореща!

Девиз: Никой не знае повече от мен!


Николай Друмев – управител и автобояджия, по прякор „КОЛЬО ПУШЕКА“

мото: САМ ВОЙНЪТ не е ВОЙН…
лозунг: Прави каквото трябва, пък да става каквото ще…
образование: Инженер ДВГ, силно подготвен, сериозен Беемвист
характерни черти: напълно сериозен, комуникативен, когато иска, разсеян, винаги с някаква идея!

Девиз: Уча се и знам!